Ett framtidsprojekt initierat av Tyréns.

Att påverkar framtiden.

På söndag är det riksdagsval i Sverige.

Som trendanalytiker har jag ägnat många av mina arbetstimmar sedan Almedalsveckan åt att kartlägga trender för valet 2018. Hur landet styrs rent politiskt får naturligtvis konsekvenser för stadsutvecklingen. 2010 presenterade vi vår studie Urban Trends – the future of cities under världsutställningen i Shanghai. Studien bestod delvis av intervjuer med experter världen över.

Jag mins en intervju vi höll när vi genomförde studien Urban Trends – The future of cities. Mötet var med Bernard Salt, Business Advisor på KPMG i Sydney, Australien. Han talade om vikten av politiskt mod och långsiktighet för att våga ta beslut som påverkar staden och dess boende.  I det här fallet handlade det om Sydney. Att ha korta mandatperioder ger inte den stabilitet som krävs för att kunna ta beslut om stora investeringar i till exempel infrastruktur, sa Bernard Salt. Det krävs mer mod och långsiktighet.

På söndag väljer vi hur vill att landet ska styras de närmaste fyra åren. Och som trendanalytiker följer jag hur ny teknik påverkar våra beteenden. Allt från hur man i studien vid Stanford universitet,  har låtit programmera en AI till att analysera demografiska data och identifiera vilka bilar personer i området kör omkring i för att på så vis med säkerhet kunna säkerställa politisk tillhörighet inom områden. Tydligen är bilvarumärke en tydlig markör.

 

Eller start-up bolaget som ser över möjligheterna att i framtiden rösta online. Syftet är att med hjälp av blockkedjeteknik kunna följa din röst och se att den registreras så som varje enskild röstare vill, för att garantera säkerheten vid val.

 

Professor Micael Dahlen gjorde en studie som visade att 62% informerar sig om partier via sociala media. Det kan vi ju ställa emot att FOI kom ut med en undersökning som visade att upp till 17% av de politiska inläggen på Twitter kommer från botar, alltså automatiserade konton. Botar som är framtagna för att sprida hat, rädsla och instabilitet. En förhållandevis ny tendens vi ser i samhället, som inte är positiv.

 

Så välj klokt, var källkritisk när du samlar din information och låt oss mötas vid valurnorna på söndag!