Ett framtidsprojekt initierat av Tyréns.

Information som framtidens handelsvara

Jag läste en studie för ett antal år sedan där de identifierade varför en liten grupp framtidsspanare helt utklassar andra. En av framgångsfaktorerna var att de som var bäst på att förutse framtiden är de som blandar in kunskap och erfarenheter från flera källor och personer.

Just nu arbetar vi med att måla upp framtidsscenarios där vi blickar 15 – 20 år in i framtiden. Vi målar upp hur framtidens städer kan bli. Till vår hjälp tar vi olika forskare, experter, näringslivsrepresentanter och tittar på olika case. Ett oerhört inspirerande sätt att arbeta på. Att få möta spännande personer, med mycket kunskap och prata om framtiden är helt enkelt en ynnest.

En av de personer vi har låtit intervjua är Per Bjälnes som är BIM-, IoT- och digitaliseringsstrateg på Tyréns AB om hans tankar om framtidens städer. Och jag tänkte helt enkelt dela med mig av vårt samtal:

Anna: – Vad innebär begreppet smart stad för dig?

Per: – Jag vill komma bort från teknik när vi pratar om en smart stad. Istället tycker jag att det handlar om hur vi hanterar och förstår information som vi skapar. Tex från alla våra uppkopplade prylar som genererar information. Data vi samlar ska vi analysera, förstå helheten och agera på och därefter lära av våra misstag och utvecklas.

A: -Kan du ge ett exempel?

P: – Till exempel kan vi lära hur människor rör sig i staden, analysera om det är det bästa mönstret och sedan anpassa stadens funktioner efter var människor befinner sig och rör sig, vid olika tidpunkter.

A: – Hur vi hanterar data är ju en brännhet fråga just nu. Vad är dina tankar kring det? (Jag är så trött på den dataskyddsförordning som är bäst känd under en fyra-bokstavsförkortning, att jag inte ens orkar nämna den vid namn.)

P: – När vi bygger smarta samhällen är det viktigt att bygga in en känsla av att vara en del av samhället. Men lika viktigt att vi förhåller oss till integritet. Systemet måste förstå oss människor. Men varje användare skall kunna vara anonym för insamlaren. Jag ska äga min egna data. Men systemet måste förstå helheten och gruppen för att skapa de bästa förutsättningarna för individen. Vi borde skapa ett framework för hur man hanterar information för en stad, så att inte tekniken blir en fråga. Ett gemensamt nät, på en gemensam plattform, i en trygg och öppen struktur.

A: – Är samhället redo att skapa smarta samhällen?

P: – Tekniken finns, vi måste bara förstå hur vi ska använda den. Varje aktör i staden måste veta vilken roll man har i kedjan. Vi måste skapa ekosystem av företag och organisationer med en gemensam begreppsmodell vad digitalisering är. Ingen kan skapa en smart stad själv, vi måste göra det tillsammans. Hur kan vi genom att hantera information skapa smart lokaltrafik, smarta byggnader och smarta stadsdelar. I slutändan kan det leda till en global standard!

A: – Jag hör ofta experter säga att den som äger datan är den som kommer stå som vinnare i framtiden.

 P: – Du ska äga din data! Sen får du ge ditt OK att din data används. Kanske kommer du att kunna handla med din personliga info. Genom att dela din data får du en tjänst, eller en produkt i utbyte. Jag ser hellre att det inte är företag likt Facebook och Twitter som äger din data. Bättre att det är den hanteras neutralt av tex kommunen som har som syfte att använda datan för att skapa bättre förutsättningar för samhället i stort och för dig. Drömmen är naturligtvis att alla användare ska kunna dela sin information och vara trygga i det.

A: – Finns det något som förvånar dig när det handlar om stadsutveckling?

P: – Ja, okunskap eller mer kanske mer ”varför skall jag bry mig” mentaliteten! Jag skulle önska att alla sätter sig in i vad det faktiskt innebär och ställer sig frågan: – Vad vill vi uppnå och skapa tillsammans? Och sedan inte utgå från tekniken utan från det målet, vi kommer alltid ha mer teknik än vad vi klara av, så det borde inte vara drivet utan vad vill vi göra och uppnå med informationen som faktiskt finns där!